برچسب: خودروها و صنایع

اجتماعی
26 مرداد 1400 - 5:00 ب.ظ

بلند مرتبه سازی عامل ناپیدای تشدید آلودگی هوای کلانشهر اصفهان

صنایع و خودروها در ردیف اول عوامل آلودگی هوای کلانشهر اصفهان قرار دارند، اما به عقیده کارشناسان، شرایط توپوگرافی به همراه بلندمرتبه سازی‌ها در تشدید آلودگی هوای این شهر سهم دارند؛ سهمی که هنوز مطالعه نشده اما نادیده گرفتن آن می‌تواند کلاف سردرگم آلودگی این خطه را پیچیده‌تر کند.