برچسب: خودروساز

اقتصادی
17 بهمن 1399 - 1:15 ب.ظ

 رانت قیمت‌گذاری دستوری به جیب چه کسانی می‌رود؟

زیان ۱۷هزار میلیارد تومانی ۲خودروساز کشور

در ۴دهه اخیر، قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت کمتر از هزینه‌های تولید، یکی از مهم‌ترین عوامل تهدید تولید بوده که تجربه نشان داده که حتی به نفع مصرف‌کننده، به‌عنوان هدف اصلی این سیاست هم نبوده و رانت قیمت‌گذاری دستوری، فقط به جیب دلالان، سرازیر شد.