برچسب: خواهرخوانده های اصفهان

اجتماعی
17 تیر 1400 - 8:55 ق.ظ

شهردار اصفهان خبر داد:

مشارکت هزار و 830 میلیارد تومانی بخش خصوصی با شهرداری اصفهان در 4 سال اخیر

شهردار اصفهان گفت: در سال های اخیر شهرداری توانست به نحو شایسته اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند به طوریکه میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به 77 قرارداد با شهرداری اصفهان رسیده و بخش خصوصی هزار و 830 میلیارد تومان با شهرداری مشارکت کرده است.