برچسب: خواب آلود

علم و فناوری
30 مرداد 1401 - 9:00 ق.ظ

چرا گرما خواب‌آلودمان می‌کند؟

در برخی از نقاط جهان، در روزهای گرم تابستان، خواب نیمروز و تعطیلی مشاغل در گرم‌ترین ساعات روز یک هنجار فرهنگی به‌شمار می‌رود. یافته‌های پژوهشگران حاکی از این است که به جز فرهنگ، زیست‌شناسی نیز در این موضوع نقش دارد.