برچسب: خط تولید ریل ملی

اصفهان
22 خرداد 1399 - 2:17 ب.ظ

معاون وزیر کشور در بازدید خط تولید ریل ملی:

نگاه مسئولین کشور برای تامین ریل مترو به ذوب آهن اصفهان است

معاون امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: امسال و سال گذشته مبالغ قابل توجهی اوراق مشارکت برای کمک به زیرساخت های ریلی و قطار شهری به ویژه کلان شهرها در نظر گرفته شده است که در این خصوص تامین ریل یکی از مهمترین ملزومات است.