برچسب: خصوصی سازی

حقوقی و قضائی
2 مرداد 1399 - 1:20 ب.ظ

دولت مشکلات شرکت های آسیب دیده از خصوصی سازی را برطرف کند

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: دولت باید برای حمایت از تولید با فوریت و کار مضاعف برای رفع مشکل و تعیین وضعیت مجموعه های تولیدی و صنعتی آسیب دیده از خصوصی سازی اقدام کند.