برچسب: خستگی شدید

اخبار
4 مرداد 1400 - 8:43 ق.ظ

هشدار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بیانیه مهم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص شرایط موج پنجم کوید – 19

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص شرایط موج پنجم کوید - 19، بیانیه مهمی صادر کرد.