برچسب: خرید بلیت تک سفره غیر نقدی

اخبار
14 شهریور 1401 - 7:00 ب.ظ

راه اندازی دستگاه‌های فروش بلیت تک سفره در اصفهان

خرید بلیت تک سفره غیر نقدی مترو با دستگاه های خودکار فروش بلیت در ایستگاه های مترو فعال و راه اندازی شد.