برچسب: خرده فروشی

اقتصادی
26 تیر 1399 - 5:41 ب.ظ

میانگین قیمت مرغ در خرده فروشی بیش از ۱۷.۲ هزارتومان

شرکت پشتیبانی امور دام کشور آمار داد: میانگین قیمت مرغ آماده طبخ در خرده فروشی در هفته جاری هرکیلو گرم ۱۷ هزار و ۲۴۲ تومان و هشت ریال بود، درحالی که حداقل آن ۱۵ هزار تومان را نشان می دهد.