برچسب: خدمات مالی

اخبار
31 تیر 1400 - 9:32 ق.ظ

در همایش تحلیل وضعیت اقتصادی ایران و اثرات آن بر بازار سرمایه مطرح شد:

افتتاح سوپرمارکت مالی، بستری مطمئن برای تامین و ارائه خدمات جامع مالی

در همایش تحلیل وضعیت اقتصادی ایران و اثرات آن بر بازار سرمایه و افتتاح دومین شعبه سوپرمارکت مالی در اصفهان که به میزبانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اصفهان بعنوان یک پیشران اقتصادی مطرح گردید که راه اندازی سوپرمارکت مالی می تواند بستری مناسب برای تامین مالی، طراحی مشاغل و ارائه خدمات جامع مالی و اطمینان آور برای مشتریان باشد.