برچسب: خدمات صنعت آب و برق

اخبار
31 شهریور 1400 - 1:00 ب.ظ

وزیر نیرو در جلسه با معاونان و مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور:

عمل به وعده‌ها در زمان تعیین شده یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت نیرو است

وزیر نیرو گفت: عمل به وعده‌ها در زمان تعیین شده ازجمله تشکیل مرکز جهاد آب در ستاد وزارتخانه، توسعه و مدیریت تقاضا بعنوان دو بال برنامه بخش برق و توجه به موضوع اقتصاد آب و برق که باید در متن برنامه‌ها باشد، از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت نیرو است.