برچسب: خدمات روبنایی

اجتماعی
11 شهریور 1400 - 5:00 ب.ظ

اعلام وضعیت ساخت خدمات روبنایی سایت‌های مسکن مهر استان اصفهان

اتمام ساخت 19 مدرسه و مسجد در پروژه‌های مسکن‌مهر استان اصفهان

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: از مجموع 14 مدرسه در حال احداث در سایت‌های مسکن‌مهر استان 7 باب آن تکمیل شده و احداث 6 باب مدرسه دیگر مطابق با برنامه‌اجرایی سال 1400 برنامه‌ریزی شده است.