برچسب: آرامستان

25 اردیبهشت 1399
سلامت و پزشکی

پروتکل‌هایی که رعایت نمی‌شوند…

با این که مدت زیادی از شیوع ویروس کرونا می گذرد اما همچنان پروتکل ها توسط برخی افراد رعایت نمی شود.