برچسب: آذری جهرمی

12 بهمن 1399
اقتصادی

آذری جهرمی: بستن فضای مجازی، دیگر جواب نمی‌دهد

وزیر ارتباطات گفت: بستن فضای مجازی جواب نمی‌دهد، گاهی چاره کار آزاد کردن فضا است.  پهنای باند یک مسئله دستوری نیست. مصرف به ذائقه افراد برمی‌گردد و نمی‌توان نوع مصرف را به کسی اجبار کرد.