برچسب: آخر هفته

18 مرداد 1400
اجتماعی

سخنگوی صنعت برق استان:

خاموشی‌های اصفهان تا هفته آینده ادامه خواهد داشت

محمدرضا نوحی سخنگوی صنعت برق استان اصفهان درباره خاموشی های دو روز گذشته با وجودی که اعلام شده بود دیگر خاموشی نخواهیم داشت، افزود: با افزایش دمای ۱.۵ درجه ای روز گذشته در سراسر کشور، میزان مصرف نیز افزایش یافت.