برچسب: آخرین

26 دی 1400
استان اصفهان

هفته پایانی دی، آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان

کارفرمایان صنفی استان اصفهان تا پایان دی فرصت دارند با مشاهده تمام عدد پذیرنده‌های خود، در خواست غیرفعال سازی، حذف یا ثبت جدیدبدهند.