برچسب: آثار فاخر فرهنگی

10 مرداد 1400
اجتماعی

تاکید سرپرست کانون اصفهان؛

سنگر اصلی کانون، مراکز فرهنگی‌هنری است

سرپرست اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان بر لزوم توجه بیشتر به مراکز فرهنگی‌هنری به عنوان سنگر اصلی فعالیت‌های این مجموعه تاکید کرد.