برچسب: آب گل آلود

اجتماعی
27 شهریور 1401 - 9:53 ق.ظ

نه آن روز نه امروز صدا از برخی در نیامد؛

داد خواهی به وقت نیاز!

در کشوری زندگی می کنیم ،پر حادثه و پرالتهاب،کشوری که صدها سال بین استعمارگران دست بدست شد،و صدای برخی در نیامد.نه آنروز نه امروز.