برچسب: آب های زیرزمینی

اجتماعی
23 شهریور 1400 - 10:00 ق.ظ

دانشیار سابق گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

فرونشست زمین از مناطق شمالی، وارد بخش‌های مرکزی اصفهان شده است

همایون صفایی؛ دانشیار سابق گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان گفت: در مناطقی که آبرفت وجود دارد، بر اثر برداشت آب‌های زیرزمینی فاصله بین خلل و فرج از آب خالی و در نهایت زمین دچار نشست می‌شود؛ البته میزان فرونشست در برخی نقاط شهر توسط سازمان نقشه برداری پایش شده و در نهایت نشان داده که در مناطق شمالی فرونشست زیاد بوده و به تدریج وارد بخش‌های مرکزی شهر شده است.