برچسب: آب شرکت آب منطقه ای

20 آبان 1399
استان اصفهان

رئیس گروه کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان:

کیفیت آب زاینده ‎رود از محدوده سد تا تصفیه خانه باباشیخعلی هنوز بحرانی نشده است

اصفهان رئیس گروه کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: با وجود ورود فاضلاب شهرستان چادگان به زاینده رود، هنوز کیفیت آب در محدود سد زاینده رود تا تصفیه خانه باباشیخعلی به حالت بحرانی و قرمز نرسیده است.