برچسب: آب شرب

اخبار
12 خرداد 1401 - 3:45 ب.ظ

سرپرست آبفای استان اصفهان تاکید کرد؛

لزوم تدوین سناریوی تامین آب شرب پایدار برای گذر بدون دغدغه از تابستان

ناصر اکبری سرپرست آبفای استان اصفهان بر لزوم تدوین سناریوی تامین آب شرب پایدار برای گذر بدون دغدغه از تابستان سال جاری تاکیدکرد.

اجتماعی
14 مرداد 1400 - 1:04 ب.ظ

امضای تفاهم نامه میان شرکت آبفا و امور عشایر استان اصفهان

آبرسانی پایدار به عشایر با احداث و تکمیل تاسیسات در مجتمع های روستایی

تفاهم نامه مشارکت در ايجاد و تکميل تاسيسات آبرسانی مجتمع روستايي دولت آباد و مناطق عشايرنشين کوگانک شهرستان چادگان به امضای مدیران ارشد شرکت آبفا و اداره کل امور عشایر استان اصفهان رسید.