برچسب: آب روستایی

6 شهریور 1400
اجتماعی

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان خبر داد؛

بهره برداری از 23 طرح آبرسانی شهری و روستایی در هفته دولت

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از بهره برداری همزمان23 طرح آبرسانی شهری و روستایی در هفته دولت خبر داد.

4 مرداد 1400
استان اصفهان