برچسب: آب دهان

25 دی 1399
حوادث

پلمب نانوایی که شاگردش روی نان‌ها آب دهان می‌انداخت

نانوایی که شاگردش روی نان‌ها آب دهان می‌انداخت، پلمب شد. چند روز پیش فیلمی از رعایت نکردن مقررات بهداشتی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. این نانوایی با دستور مقامات تعزیرات حکومتی و وزارت بهداشت، واحد متخلف پلمب شد.