برچسب: آب برای خوردن هم نداریم

8 شهریور 1400
اجتماعی

استاندار اصفهان

بانک ها و آب، ۲ ابرچالش اصفهان/ حتی برای خوردن هم آب نداریم

عباس رضایی؛ استاندار اصفهان به ۲ ابرچالش اصفهان اشاره کرد و گفت: همچنان با بانک های خصوصی مشکل داریم زیرا آنها در سال های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب بالغ بر ۱۶ هزار و ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از استان خارج کردند، بحران آب نیز دیگر ابرچالش استان است چرا که ما اکنون حتی آب برای خوردن هم نداریم.