برچسب: آب انبار

گردشگری
6 بهمن 1400 - 12:20 ق.ظ

آب انبار معصوم خانی در محله چهل دختران نائين

از ديگرآثار موجود درنائين آب انبارهاي آن هستند. آب انبارهاي نائين ازلحاظ عناصر و اجزاء ساختمان شباهت تام و تمامي با هم دارند اين آب انبارها به خاطر شرايط اقليمي و كويري نائين ساخته مي شدند زيرا آب بيشتر قناتهاي شور و غير قابل استفاده بود .