برچسب: آبیاری

15 مرداد 1400
استان اصفهان

مدیر امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

سامانه‌های نوین آبیاری در ۲۵۰۰ هکتار از مزارع اصفهان اجرا می‌شود

مدیر امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: طرح‌های مرتبط با سامانه‌های نوین آبیاری امسال در ۲ هزار و ۵۴۵ هکتار از زمین های کشاورزی استان اصفهان اجرا می‌شود.