برچسب: آبفا استان،دانشگاه

اجتماعی
9 مرداد 1400 - 3:22 ب.ظ

در جلسه کمیته راهبردی تحقیقات آبفای اصفهان تاکید شد؛

ضرورت تعامل دانشگاه با صنعت آبفا

هاشم امینی مدیر عامل آبفای استان اصفهان در جلسه کمیته راهبردی تحقیقات ، بر ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت آبفا تاکید کرد.