برچسب: آبفای میمه

13 مرداد 1400
استان اصفهان

در مراسم آغاز به کار مدیر جدید آبفای میمه عنوان شد؛

3 شهر و 6 روستا از خدمات آبفای میمه استفاده می کنند

در مراسمی مدیر جدید آبفای منطقه میمه آغاز به کار کرد.