برچسب: آبفای فریدونشهر

اجتماعی
24 شهریور 1400 - 1:00 ب.ظ

با کاهش 98درصدی میزان آبدهی چشمه لنگان:

تنها منبع تامین کننده آب شرب فریدونشهر در آستانه خشک شدن کامل قرار گرفت

میزان آبدهی چشمه لنگان با 98 درصد کاهش نسبت به اردیبهشت ماه امسال از 5000 به 80 لیتر در ثانیه رسیده است.