برچسب: آبفای اصفهان

اخبار
2 شهریور 1400 - 1:00 ب.ظ

نخستین بار در صنعت آب و فاضلاب کشور صورت گرفت؛

آغاز دوره آموزشی نویسندگان کوچک با رویکرد مصرف بهینه آب توسط آبفای اصفهان

نخستین دوره آموزشی نویسندگان کوچک با رویکرد مصرف بهینه آب در فضای مجازی توسط آبفای استان اصفهان آغاز شد.