برچسب: آبشخورها

31 مرداد 1400
اخبار

در یک ماه گذشته تأمین شد؛

توزیع علوفه در مناطق تحت مدیریت حفاظت شده استان اصفهان

ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از تأمین و توزیع بیش از ۱۵۰ تن علوفه در یک ماه گذشته برای وحوش مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان اصفهان توسط این اداره کل خبر داد.