برچسب: آبشا

15 اردیبهشت 1399
دیدنی

رقص هشتگانه آبشارهای افسانه‌ای قره‌سو در دل کوه

آبشار قره سو در کلات، یکی از آبشارهای زیبای کشور عزیزمان ایران است.