برچسب: آبرسانی به روستاها

22 مرداد 1400
اجتماعی

مدیر بنياد مسكن انقلاب اسلامی شهرستان شاهین شهر و میمه:

کلنگ عملیات آبرسانی روستاهای شاهین شهر و میمه برزمین خورد

مراسم کلنگ زنی پروژه خط انتقال آب از شاهین شهر به روستای جهاد آباد برگزار گردید.