دسته: یادداشت

اجتماعی
5 بهمن 1401 - 1:15 ب.ظ

اعداد نفس گیر و اعداد دندان گیر

باورم نمی شود که در دامنه کوه صفه ایستاده ام و دیدگانم، محروم از شکوه این کوه کهن در دیار صفاهان شده باشد. دیو سیاه مرگ آفرین چنان سایه اش را برسپاهان فرو افکنده که رستم دستان نیز دستانش قوت تغییر ندارد. یادش به خیر پاییز 57خورشیدی که برای نخستین بار از ستیغ این کوه باستانی، دشت اسپادانا را تا کیلومترها دورتر دیدم و زنده رودش که زنده ام کرد به مهر خویش و اینک دیو جهل چهل گیس مرا به بند کشیده است، چنان که دیده را یارای جستن آن نیست.

اجتماعی
15 دی 1401 - 12:19 ق.ظ

مجلس تراز جمهوری اسلامی ؟

قرآن کریم ، آنگاه که در ویژگی های دوازده گانه مومنان دارای《برترین زندگی پایدار》(خَیر و اَبقی) نزد خدا (آیات ۳۶ تا ۴۱/ شوری ، صفحه ۴۸۷) صحبت می کند ؛ یکی از آن موارد را (و اَمرُهُم شوُری بَینَهُم) بیان کرده است .

اجتماعی
12 دی 1401 - 3:13 ب.ظ

روزی که ایران از خشم خُروشید

بامداد جمعه ۱۳ دی ماه ۹۸ را ملت شهید پرور ایران هرگز فراموش نمی‌کنند . طلوع غم انگیزی که مردم شهیدپرور کشورمان را یک پارچه سیاه‌پوش کرد.

اجتماعی
اجتماعی
اجتماعی
16 آذر 1401 - 1:47 ب.ظ

لامپ اضافی خاموش است!