عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس

کمبود پزشک در برخی شهرها هم ملموس است

بهروز محبی نجم آبادی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به ادعای معاون وزیر بهداشت در خصوص نبود کمبود پزشک در کشور، گفت: سرانه پزشک متخصص و پزشک عمومی در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته پایین‌تر است، علاوه بر این کمبود پزشک در برخی شهرها هم ملموس است به گونه‌ای که در شهر جوین با وجود اینکه مرکز درمانی شبانه روزی تأسیس شده است اما پزشک متخصص شبانه روزی وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری عصر اصفهان؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: اظهار نظرها باید مبنای منطقی و مستند داشته باشد وقتی که داده‌ها و مستندات دقیق باشد ما براساس این مستندات تحلیلی می‌کنیم. اخیراً معاون آموزشی وزارت بهداشت تحلیلی ارائه کرده است که سرانه پزشک در ایران از استاندارد جهانی بالاتر است. موضوعی که باید بر اساس آمار سنجیده شود که درست است یا غلط.

وی با عنوان این موضوع که در محاسبه سرانه پزشک باید افرادی که فقط مشغول به طبابت هستند در نظر گرفته شود نه افراد دارای که صرفاً مدرک پزشکی دارند، گفت: برخی آمارهایی ارائه می‌دهند که تعداد قابل توجهی پزشک بیکار وجود دارد اما در حقیقت این پزشکان عمومی بیکار نیستند، بلکه قطعاً در حوزه‌ای به غیر از طبابت مشغول هستند.

به گفته وی برخی از پزشکان به دیگر حوزه‌های اقتصادی وارد شدند. برخی آمارها می‌گویند ۶۰ درصد ساخت و سازها در بعضی از شهرهای بزرگ توسط پزشکان انجام می‌شود که این آمار نشان دهنده پزشکانی است که دیگر طبابت نمی‌کنند.

۲۰۶