مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

نظم دهی پرچین ها و گلکاری باغچه های شهر در آستانه پاییز

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: نظم دهی پرچین ها و گلکاری باغچه های شهر اصفهان با ابلاغ دستورالعمل به همه مناطق 15 گانه در آستانه فصل پاییز در حال انجام است.

۹۰ هزار گل داوودی و ۱۵۰ هزار کلم زینتی در اصفهان کاشته شد

به گزارش پایگاه خبری عصر اصفهان، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: نظم دهی پرچین ها و گلکاری باغچه های شهر اصفهان با ابلاغ دستورالعمل به همه مناطق ۱۵ گانه در آستانه فصل پاییز در حال انجام است.

فروغ مرتضایی نژاد با اشاره به اینکه اقدامات متعددی برای گلکاری پاییزه در شهر اصفهان انجام شده است، اظهار کرد: براین اساس، به مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان ابلاغ شده است که هرس پرچین ها انجام شود. البته اگر این اقدام زودتر انجام شود به علت گرمای هوا باعث برگ سوختگی درختان می شود.

وی ادامه داد: از ۲۰ شهریورماه این دستور برای مناطق ارسال شده است تا پرچین ها منظم شود، همچنین گلکاری ۱۵ منطقه شهری به خصوص در رفیوژها و لچکی های سطح شهر انجام شده به طوریکه ۹۰ هزار گل داوودی و ۱۵۰ هزار کلم زینتی که مناسب فصل پاییز است در شهر کاشته شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به واکاری ها، کاشتن درختان و درختچه ها در مکان هایی که درختان دچار آسیب دیدگی شده اند، گفت: این اقدام هم در نزدیکی مهرماه انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: ساماندهی پارک های محلی و فضای سبز موجود در سطح شهر در مناطق صورت گرفته است؛ با توجه به در پیش بودن فصل خنک و تغییر پیمانکاران عرصه های فضای سبز از آبانماه، اقدامات زیربنایی در خصوص شبکه آبیاری فضای سبز هم انجام شده است که با جابجایی پیمانکاران شبکه آبیاری قطره ای باید به روز باشد و سالم تحویل پیمانکار جدید شود.