بانک مرکزی اعلام کرد؛

رشد ۴۷ درصدی تسهیلات بانکی نسبت به سال گذشته

در این گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان‌ها در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش عصر اصفهان،  مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۴ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومان گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل یک هزار و ۳۸۲ هزار میلیارد تومان بالغ بر ۴۷.۱ درصد و نسبت به پایان سال قبل میزان ۱۱.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران به مبلغ ۲ هزار و ۳۷۹ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهکیلویه و بویر احمد معادل ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

مانده کل تسهیلات بالغ بر ۳ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل یک هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان معادل ۵۳.۴ درصد و نسبت به پایان سال قبل ۳۸۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان معادل ۱۳.۷ افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده  ۲ هزار و ۸۶ میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهکیلویه و بویر احمد معادل ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

لازم به ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۸۱/۵ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۳.۷ و ۱.۳ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. نسبت‌های یاد شده در استان تهران ۹۵.۸ درصد و استان کهکیلویه و بویراحمد ۱۰.۵۸ درصد است.

همچنین یکی از علت‌های مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آن‌ها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

۱۰۴