افتتاحیه جشنواره در اصفهان/اختتامیه جشنواره در تهران!

جناب قاسم زاده، شهردارمحترم اصفهان به هوش و به گوش باشید.
عصر اصفهان، ناصر بهروان/ طبق شنیده ها حاکی ازآن است که بناست جشنواره بین المللی  فیلم های کودکان ونوجوان تنها جشنواره ای که ظاهراً مصوبه هیئت دولت دارد، میزبانی آن را از اصفهان بگیرند. هرچند در این چند ساله مانند امسال ، فقط نام میزبانی را یدک می کشید و هزینه ها از جیب اصفهانی ها خرج می شد.
جالب است مدیران و دست اندرکاران و دبیرجشنواره از تهران می آیند با هزینه های شهرداری اصفهان(بخوانید مردم شهر) یک هفته در خدمت کودکان و نوجوانان ما؟!( تلاش) و (فعالیت) می کنند!! وبعد می روند و.. می خندند.
البته امسال با مطالبی که همکاران بنده در سال های گذشته ازهزینه های گزاف (کیسه خلیفه) این جشنواره و ولخرجی ها نوشتند، باعث شد از تعداد نفرات میزبانی و مهمانی کم شود.
باید توجه داشت اعتبار این نوع جشنواره ها برای اصفهانی که، پایتختی فرهنگ وتمدن ایران اسلامی را  دارد، باعث نشود در آینده تأثیری در میزبانی ها و عدم استقبال گردشگر داشته باشد.
حالا باید امسال را هم به گفته بعضی از مهمانان ومیزبانان، کمبود جوایز و نبود هیجان بین کودکان و نوجوانان و نداشتن انگیزه برای دوره های بعد را نیز به آن افزود.
امید است شهردار واعضاء شورای اسلامی شهر اصفهان تدابیرمهمی ، با نگاه به ظرفیت بالای کلانشهراصفهان در این زمینه بیاندیشند.
۲۰۲/