با حضور دادستان عمومی و انقلاب اصفهان و ۱۵ قاضی اجرای احکام

اجرای طرح پایش زندانیان استان

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان به همراه معاونان و ۱۵ تن از قضات اجرای احکام انقلاب،کیفری،ناظر و دادسرا با حضور در زندان مرکزی اصفهان با زندانیان دیدار چهره به چهره داشتند.

به گزارش پایگاه خبری عصر اصفهان، در این دیدار بیش از ۶۰ نفر از مددجویانی که در روند اجرای حکم با مشکلات قضایی روبرو شده بودند با قضات شعب خود دیدار و گفتگو و دستورات لازم جهت پیگیری را دریافت کردند.
دراین دیدار که بابایی مدیر کل زندان های استان نیز حضور داشت ،دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با ۱۵ نفر از مددجویان جرائم خاص (امنیتی) نیز دیدار و در خصوص رفع مشکلات قضایی آنان به قضات ناظر و اجرای احکام دستورات لازم را صادر کرد.
همچنین پس از پایان این بازدید با پیشنهاد اداره قضایی و امور بازداشتگاه های زندانهای استان تعداد ۱۱۰ زندانی محکوم جهت تسهیلات مرخصی پایان حبس معرفی که پس از تایید ابلاغ خواهد شد.